Leje betingelser

Alle bookinger på siden foretages direkte med selskabet A’Porta Mariager, Kirkegyden 2B, 9550 Mariager. CVR 10887801

Bookinger foregår gennem A’Porta B&B’s bookingside.
Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores B&B. Vi håber, at I må få et dejligt ophold og nogle pragtfulde dage i skønne Mariager. Vi har gjort alt for, at jeres ophold i vores B&B bliver så gode og optimale som muligt. For at sikre det, har vi lavet nedenstående lejebetingelser, som sikrer, at I får en god oplevelse, når I åbner døren til B&B. Vi opfordrer jer derfor til at læse disse betingelser. Hvis I har spørgsmål, står vi klar med hjælp og svar.
Vi ønsker jer et dejligt ophold.

1. Lejemålet
Lejeren som booker værelset, betragtes som juridisk ansvarlig for lejeindgåelsen. Lejemålet starter på ankomstdagen kl. 15:00 og slutter på afrejsedagen kl. 10:00.
Lejeaftalen er bindende for begge parter. Indbetalingen er bindende. En opsigelse af lejeaftalen kan ske fra udlejers side i tilfælde af force majeure, som for eksempel krig, naturkatastrofer, brand, strejke eller lignende. Man kan under normale omstændigheder ikke forvente ankomst tidligere end det nævnte tidspunkt.
Hvor og hvordan overtager vi nøglen? Senest 48 timer før ankomst, kontaktes I af A’Porta B&B vedr. nøgleudlevering.
Bemærk: Der er ingen reception hos Mariager B&B.

2. Benyttelse
a) Lejeren benytter værelset sammen med familie eller gæster, og som i alt kun udgør det antal, værelset har sengepladser til.
b) Lejeren hæfter for sin egen, sin families eller gæsters benyttelse af værelset, herunder for beskadiget inventar og løsøre.
c) Benyttelsen omfatter brug af værelset og dets inventar og løsøre samt den til værelset evt. hørende terrase/altan og de til ejendommens indendørs og udendørs faciliteter.
d) Værelset og ejendommens fællesfaciliteter skal benyttes på en sådan måde, at det ikke medfører unødig belastning af værelset og husets inventar eller medfører gener, herunder støjgener eller lugtgener, for de i ejendommen tilhørende værelser.

3. Antal personer, husdyr og rygning
Der må i værelserne bo maksimalt det antal personer, de er opgivet til på bookingsiden – og som er angivet ved bookingen. Det er ikke tilladt at få ekstra overnattende gæster. Der er totalt rygeforbud i værelserne og i husets fællesrum. Det gælder også rygning med e-cigaret.

4. Skader, fejl og mangler
Lejer er ansvarlig for værelset og dets inventar i hele lejeperioden. Hvis det skulle ske, at et eller andet går i stykker, skal det straks meddeles til A’Porta B&B på tlf.: +45 21548225. Ikke anmeldte skader, som er opstået i lejeperioden og forårsaget af lejlighedens beboere eller dennes besøgende og gæster, opkræves uden varsel evt. med yderligere krav om dækning af tab og omkostninger for A’Porta B&B eller efterfølgende lejer.
Ved fejl og mangler på husets eller værelsets tekniske installationer kontaktes A’Porta B&B på tlf.: +45 21548225, der formidler kontakt til fagmand/montør for reparation af disse installationer. Der kan være leveringstid af eventuelle reservedele m.v. og udlejer er ikke forpligtet til at genhuse eller give erstatning eller reduktion for opståede fejl. Affald (bleer, bind m.v.) må ikke smides i toilettet. Eventuel forstoppelse i afløbskanalen skal straks meddeles til A’Porta B&B på tlf.: +45 21548225. Lejer hæfter for selvforskyldte forstoppelser. Vi gør opmærksom på, at der vil være inspektion af lejligheden på afrejsedagen, hvor evt. billeddokumentation optages og fremsendes ifbm. evt. erstatningskrav.

5. Rengøring
Værelset og inventar skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen. Daglig rengøring og oprydning af værelset påhviler lejer i lejeperioden. Lejligheden skal være ryddet op og afleveres pæn og ordentlig ved afrejse. Der forventes, at lejer afleverer et normalt pænt værelse uden skader og opryddet, så efterfølgende slutrengøring kan ske problemfrit. I køkkenet skal al opvask være foretaget og servicet sat på plads, der rengøres borde. I opholdsrum aftørres borde m.m. Ommøblering accepteres ikke. Såfremt ovenstående ikke finder sted, forbeholder udlejer sig muligheden for at sende merudgift til rengøringsselskab videre til lejer.
Det er strengt forbudt at slå søm i væggene eller for den sags skyld udføre andre kosmetiske ændringer i værelserne. Hvis lejer efterlader værelset utilstrækkelig opryddet, kan udlejer uden varsel opkræve ekstra gebyr for rengøring og oprydning. Udlejer forpligter sig til at dokumentere påstanden om utilstrækkelig rengøring eller oprydning via billeddokumentation.

9. Nøgler
Nøgler til lejligheden udleveres efter anvisning A’Porta B&B. Udleverede nøgler må ikke kopieres. Udleverede nøgler må ikke efterlades i lejligheden, men skal afleveres i den dertil opsatte nøgleboks. Lejer hæfter for nøglerne og må selv afholde udgifter til låsesmed, omstilling af lås og fremstilling af op til fem sæt nye nøgler. Hvis nøglerne skulle bortkomme kontakt straks A’Porta B&B på tlf.: +45 21548225.

10. Tekniske udstyr i lejligheden
A’Porta B&B har gratis WIFI. Koden til WIFI findes på værelset. Der findes TV på værelset med de mest gængse kanaler.

11. Accept af lejebetingelser og leje
Ved booking af lejligheden reserveres og betales værelset. Ved betaling af leje, accepteres bookningen og samtidig disse gældende lejebetingelser.

12. Generelt
Ejendommen er af A’Porta B&B forsikret mod brand. Ting- og personskadeforsikring for lejer er ikke tegnet.
Ved uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer med hensyn til lejeforhold gælder sædvanlig dansk retspraksis.

13. Klagemulighed
En klage over en tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk.
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på Europa-Kommissionens klageportal. Hvis du indgiver en klage, skal du angive vores e-mail adresse [email protected]
Har du yderligere spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf +45 21548225, hvis du har yderligere spørgsmål.

Betalingsprocedure
Ved betaling af lejen bekræfter lejer samtidig accept af lejebetingelser og A’Porta B&B’s husregler. Bookinger foretaget på vores bookingsite betales med kreditkort – og bookingen er derfor garanteret med det samme.
Hvis du har spørgsmål til din betaling, kan du kontakte A’Porta B&B på [email protected], oplys venligst dit reservationsnummer, navn samt din ankomst dato. Alle øvrige henvendelser om booking skal rettes til A’Porta B&B på telefon: +45 21548225 – eller pr. mail til: [email protected]

Afbestilling
Lejer kan til enhver tid annullere lejemålet i henhold til følgende regler: Lejer skal meddele annulleringen skriftligt til A’Porta B&B på mail: [email protected]. Annulleringen er gyldig fra den dag, den er modtaget på ovenstående mail. Ved annullering gælder følgende:
Ved annullering indtil 30 dage før lejemålets påbegyndelse tilbagebetales fuldt indbetalt beløb.
Ved annullering mindre 30 dage før lejemålets påbegyndelse, har lejer intet krav på tilbagebetaling af indbetalt leje.
Afrejse før lejeforholdet er afsluttet uden forudgående aftale med udlejer, og på baggrund af reklamationer som ikke er anerkendt af udlejer, sker på egen regning. Lejer har ikke krav på erstatning eller lejenedsættelse.